Εκτύπωση

Επιβολή διοικητικού προστίμου στη Societe Generale Bank - Cyprus Ltd


 

Ημ. Ανακοίνωσης:

10 Απριλίου 2019

Ημ. Απόφασης:

29 Ιανουαρίου 2019

Αναφορικά με:

Societe Generale Bank - Cyprus Ltd

 

Νομοθεσία:

Οι περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018

Θέμα:

Διοικητικό πρόστιμο €100.000

Καταχώρηση Προσφυγής:

Όχι