Εκτύπωση

Διευκρινήσεις για εγγυημένες καταθέσεις

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Σε συνέχεια των χθεσινών δηλώσεων και τοποθετήσεων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου κατά την συζήτηση του θέματος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιθυμεί να διευκρινίσει και να επανατονίσει ότι οι καταθέσεις μέχρι €100.000 ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ανά πιστωτικό ίδρυμα είναι εγγυημένες στη βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας που έχει μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία.

Οι αναφορές στο απομακρυσμένο θεωρητικό ενδεχόμενο εκκαθάρισης της ΣΚΤ έγιναν με σκοπό να τονιστούν οι πλέον ακραίες αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η μεταφορά των εργασιών της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα, λύση που υπό τις περιστάσεις αποτελεί την μοναδική διέξοδο.