Εκτύπωση

Εισφορά της ΚΤΚ προς το Υπουργείο Υγείας ύψους €1 εκ. για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, αποφάσισε την εισφορά ποσού ύψους €1 εκ. προς το Υπουργείο Υγείας. Σκοπός της εισφοράς είναι η αγορά αναλώσιμων και εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Η ΚΤΚ, από την πρώτη στιγμή, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει σειρά μέτρων για στήριξη των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και της οικονομίας γενικότερα.

Μέρος της όλης προσπάθειας για συμβολή στη διαχείριση των πρωτόγνωρων καταστάσεων που όλοι αντιμετωπίζουμε, είναι και η εν λόγω εισφορά, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ, με στόχο τη στήριξη των συνανθρώπων μας.