Εκτύπωση

Κενές Θέσεις

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργού Β’ Τάξης. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 24:00.

Οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για περισσότερες από μία θέσεις. Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις κενές θέσεις και την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΚΤΚ, στη διεύθυνση: https://www.centralbank.cy/el/the-bank/employment