Εκτύπωση

Ο Περί της Λήψης Έκτακτων Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμος του 2020

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιοποιεί διευκρινήσεις που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) σε σχέση με τον προληπτικό χειρισμό γενικών μορατορίων.

Πατήστε εδώ.