Εκτύπωση

Πρακτική Εξάσκηση Φοιτητών – Μνημόνιο Συνεργασίας Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, υπέγραψε Μνημόνιo Συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Κύπρο που είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ.

Οι διμερείς αυτές συνεργασίες, αποσκοπούν στην περαιτέρω προώθηση και εμβάθυνση του υφιστάμενου προγράμματος της ΚΤΚ για πρακτική εξάσκηση φοιτητών αντικατοπτρίζοντας τη βούλησή της να ενεργεί ως πάροχος ίσων ευκαιριών με διαφανείς διαδικασίες σε νέους ανθρώπους.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη των πιο κάτω στόχων:

  • την παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για απόκτηση εργασιακής πείρας με σκοπό την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων υπό την καθοδήγηση έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, και
  • την αξιοποίηση της δημιουργικότητας και των ακαδημαϊκών γνώσεων των φοιτητών σε τρέχουσες δραστηριότητες της ΚΤΚ.