Εκτύπωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκμετάλλευση της καφετέριας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

 

Αρ. Διαγωνισμού 04/2019

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την εκμετάλλευση της καφετέριας της. Η ανάθεση της σύμβασης θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέχρι τις 11/02/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, είτε από τις κ.κ. Γούλα Θεοφάνους και Σωτηρούλα Μακρή, δωμάτιο 018 στο ισόγειο της ΚΤΚ, Λεωφ. Κέννεντυ 80, τηλέφωνα 22714419 και 22714137, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο παραλαβής εγγράφων, είτε από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, αποστέλλοντας επιβεβαίωση λήψης των εγγράφων στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Οι προσφορές θα απευθύνονται προς την ΚΤΚ και θα κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 της ΚΤΚ, το αργότερο μέχρι τις 15/02/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των Εγγράφων του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον κ. Πέτρο Νεοφύτου, Υπηρεσία Ασφάλειας & Εγκαταστάσεων, Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλεομοιότυπο 22379901, τηλέφωνο 22714108, ηλεκτρονική διεύθυνση secpretenders@centralbank.cy.