Εκτύπωση

Διαγωνισμός για την κοπή, συσκευασία και παράδοση κυπριακών κερμάτων ευρώ κυκλοφορίας (συμπερ. αναμνηστικών κερμάτων) και σετ κυπριακών κερμάτων ευρώ

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

 

Αρ. Διαγωνισμού 03/2019

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) καλεί ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν  προσφορές για τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου της κοπής, συσκευασίας και παράδοσης κυπριακών κερμάτων ευρώ κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων αναμνηστικών κερμάτων) και σετ κυπριακών κερμάτων ευρώ. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με ανοικτή διαδικασία προσφορών και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα του Διαγωνισμού από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου 2019, από την ιστοσελίδα της ΚΤΚ, πατώντας εδώ.

Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται προς την ΚΤΚ και να υποβληθούν στο κιβώτιο προσφορών της Επιτροπής Αγορών, δωμάτιο 018 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το αργότερο μέχρι τις 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:00, σε σφραγισμένους φακέλους και σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα Έγγραφα του Διαγωνισμού.

Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτείνονται στους κα. Στέλλα Σάντη, τηλέφωνο 22714222, ηλεκτρονική διεύθυνση StellaSanti@centralbank.cy και κ. Μιχάλη Ομήρου, τηλέφωνο 22714176, ηλεκτρονική διεύθυνση MichaelOmirou@centralbank.cy, Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος, τηλεομοιότυπο (fax) 22378189.