Εκτύπωση

Συμβάσεις Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση με σύμβαση ορισμένης διάρκειας ενός έτους, ως ακολούθως:

  • Δύο άτομα που θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού στο Τμήμα Στατιστικής.
  • Ένα άτομο που θα εκτελεί υποστηρικτικά καθήκοντα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληρωμών και του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού στο Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα για ανανέωση των συμβάσεων μέχρι και ακόμη ένα έτος. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΚΤΚ, πατήστε εδώ.