Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς την 31η Μαρτίου 2016

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα νέα στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2016.

Πατήστε εδώ.