Εκτύπωση

Εξωτερικές Στατιστικές για το πρώτο τρίμηνο του 2016

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το πρώτο τρίμηνο του 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε σημαντική βελτίωση καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε στα €39,1 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα €643,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Βελτίωση κατέγραψε επίσης και η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2016, η οποία παρουσίασε καθαρή θέση παθητικού €21.087 εκατ. έναντι €22.507 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €101.709 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με €102.488 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.