Εκτύπωση

Ανακοίνωση Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει πληροφορηθεί ότι έχει κυκλοφορήσει στο κοινό μήνυμα SMS και ηλεκτρονικό μήνυμα με τίτλο “Blacklisted Payment Firms”, τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι αποστέλλονται από την ΚΤΚ και περιλαμβάνουν συνημμένο αρχείο ή αρχεία.

Η ΚΤΚ δεν έχει προβεί στην αποστολή οποιωνδήποτε τέτοιων μηνυμάτων και ουδεμία σχέση έχει με αυτά. Υπενθυμίζεται ότι οι ανακοινώσεις που εκδίδονται από την ΚΤΚ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της www.centralbank.cy.