Εκτύπωση

Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Μάιος 2016

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα για πρώτη φορά προς ενημέρωση των αναγνωστών την Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για τον Μάιο του 2016.

Η Έκθεση παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του επιπέδου του χρέους και της οικονομικής θέσης των κύριων δανειοληπτών του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου – δηλαδή του εγχώριου τομέα των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Από τα αποτελέσματα της Έκθεσης για τον Μάιο του 2016, προκύπτει ότι τα εγχώρια νοικοκυριά και οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι υπερχρεωμένες, με το συνολικό χρέος να φτάνει το 358,1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στα τέλη Σεπτεμβρίου 2015. Ωστόσο, οι δείκτες χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παρέμειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα με οριακή πτώση στο 127,7% και 230,4% του ΑΕΠ αντίστοιχα στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015. Οι τραπεζικές χορηγήσεις προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν στο επίπεδο του 249,9% του ΑΕΠ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε σύγκριση με 258,7% το προηγούμενο έτος.

Η ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων συνεχίζει να είναι δυσχερής και αντανακλάται στο υψηλό συνολικό ποσοστό εξυπηρέτησης των δανείων και στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των τραπεζών, ειδικά των δανείων προς τον ευρύτερο τομέα των ακινήτων, στον οποίο οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται και στοιχεία για τη χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, καθώς και στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων. Όσον αφορά τα ακίνητα, οι τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, ωστόσο, φαίνεται να σταθεροποιούνται και ο ρυθμός μείωσης να περιορίζεται, καθώς υπάρχουν νέες ενδείξεις εγχώριας ζήτησης και ζήτησης από το εξωτερικό υποβοηθούμενης από τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η πρόοδος στις αναδιαρθρώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από τις τράπεζες, καθώς και η ανάλυσή τους ανά τομέα δραστηριότητας.

Μολονότι τα επίπεδα χρέους παραμένουν υψηλά, πρόσφατα στοιχεία φανερώνουν μια σταθεροποίηση. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις έφθασαν στο υψηλότερο σημείο το Φεβρουάριο του 2015 σε απόλυτους αριθμούς, και έχουν σημειώσει μείωση από τότε, ενώ παρατηρείται μια σταθεροποίηση στην οικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.