Εκτύπωση

Βραβεία Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 2016

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι ο μέγας χορηγός των Βραβείων Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ) για το 2016, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης. 

Ο σκοπός των βραβείων είναι η υποστήριξη, διάχυση και ενίσχυση των φορέων που εφαρμόζουν ΠΔΣ στην Κύπρο. Τα βραβεία χωρίζονται σε δύο ενότητες:

Α) Ολοκληρωμένης πολιτικής των ΠΔΣ και

Β) Πράσινων Προσφορών ανά κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών/έργων.

Τα βραβεία των ΠΔΣ αποτελούν ετήσια αναγνώριση για τους φορείς που έχουν διακριθεί για την ανάληψη των συμβάσεων αυτών ή/και για συγκεκριμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση και εφαρμογή τους, όπως για παράδειγμα, την προσθήκη οικολογικών κριτηρίων στις δημόσιες προσφορές.

Η τελετή βράβευσης των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, η ώρα 10 π.μ. στο Αμφιθέατρο της KTK.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/354F5A7F3EC75002C22580340023A278?OpenDocument