Εκτύπωση

Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για το 2016.

Ο σκοπός της  εν λόγω έκθεσης είναι η ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου.

Η έκδοση είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά.