Εκτύπωση

Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποίηση στοιχείων του τραπεζικού συστήματος αναφορικά με τους στόχους για το χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Πατήστε εδώ.