Εκτύπωση

Έρευνα Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το 2ο εξάμηνο του 2016

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Η ΚΤΚ δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της Έρευνας Πλοιοδιαχειριστριών Εταιρειών για το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Οι κυριότερες εξελίξεις όσον αφορά τις συναλλαγές των εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων Κύπρου με μη κατοίκους, συνοψίζονται ως εξής:

  • Τα έσοδα του κλάδου πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο ανήλθαν στα €458 εκατομμύρια το δεύτερο εξάμηνο του 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του ιδίου έτους.
  • Μεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών του κλάδου, που αφορούν κυρίως διαχείριση πληρωμάτων και τεχνική (μηχανολογική) συντήρηση πλοίων, παρέχονται προς εταιρείες στην Γερμανία (39%), ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση και στις υπηρεσίες που παρέχονται προς εταιρείες στηv Ελβετία, στη Σιγκαπούρη και στη Ρωσία.
  • Αύξηση παρουσίασαν και οι πληρωμές του κλάδου προς το εξωτερικό, μεγάλο μέρος των οποίων (64%) αφορά μισθούς και έξοδα εκπαίδευσης πληρωμάτων.

Πατήστε εδώ.