Εκτύπωση

Δείκτης Τιμών Κατοικιών ΚΤΚ

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το δελτίο του Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) για το 4ο τρίμηνο του 2016. Οι χρονοσειρές του δείκτη τιμών κατοικιών καθώς και το τριμηνιαίο δελτίο που περιλαμβάνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων και των εξελίξεων στην αγορά ακινήτων, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.