Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2016. Επιπλέον, έχουν αναθεωρηθεί τα στοιχεία για τους μήνες αναφοράς Δεκέμβριο 2015 και Μάρτιο 2016.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά περίπου 8% στα €2.928 εκ. τον Ιούνιο 2016, από €2.712 εκ. το Μάρτιο 2016. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επενδυτικών οργανισμών.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.