Εκτύπωση

Στόχοι τραπεζικού συστήματος για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποίηση στοιχείων του τραπεζικού συστήματος αναφορικά με τους στόχους για τον χειρισμό των δανείων με καθυστερήσεις, με ημερομηνία αναφοράς 30 Ιουνίου 2016.

Πατήστε εδώ.