Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2016.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά περίπου 4% στα €2.619,1 εκ. τον Δεκέμβριο 2016, σε σύγκριση με €2.516,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2016.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Φεβρουαρίου, 2017 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.