Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2016. Επιπλέον, έχουν αναθεωρηθεί τα στοιχεία για τους μήνες αναφοράς Μάρτιο 2016 και Ιούνιο 2016.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε κατά περίπου 14% στα €2.516,3 εκ. τον Σεπτέμβριο 2016, από €2.928 εκ. τον Ιούνιο 2016.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.