Εκτύπωση

Τροποποίηση της άδειας εργασιών πιστωτικού ιδρύματος της PrivatBank PJSC

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι, αφού έλαβε υπόψη την Κοινή Δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Ουκρανίας σύμφωνα με την οποία έχει αποφασιστεί η κρατικοποίηση της PrivatBank PJSC με σκοπό την προστασία των καταθετών και γενικότερα τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της χώρας, αποφάσισε να τροποποιήσει την άδεια που παραχώρησε στην τράπεζα αυτή για να λειτουργεί στην Κύπρο μέσω υποκαταστήματος έτσι ώστε να μην δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε τραπεζικές εργασίες, εκτός από τις ακόλουθες:

(α) Απόσυρση και ανανέωση υφιστάμενων καταθέσεων και αποδοχή αποπληρωμών υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και

(β) πληρωμές των διοικητικών εξόδων που αφορούν τη λειτουργία του υποκαταστήματος.

Η σχετική ανακοίνωση βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://bank.gov.ua/control/en/publish/article;jsessionid=3D0CF94F6BBF4DAAD9F8753887D784AE?art_id=41121635&cat_id=76291