Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2017.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά περίπου 2% στα €2.702,0 εκ. τον Μάρτιο 2017, σε σύγκριση με €2.646,6 εκ. τον Δεκέμβριο 2016.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Μαΐου 2017 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.