Εκτύπωση

Ετήσια Έκθεση ΚΤΚ για το 2016

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει δημοσιεύσει την Ετήσια Έκθεσή της για το 2016 στα Ελληνικά. Η έκδοση στα Αγγλικά θα είναι διαθέσιμη εν ευθέτω χρόνω.

Η Ετήσια Έκθεση για το 2016 βρίσκεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ και δεν είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή.