Εκτύπωση

Η ΚΤΚ ανακοινώνει τη δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2015

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) έχει δημοσιεύσει την Ετήσια Έκθεσή της για το 2015 στα Ελληνικά. Η έκδοση στα Αγγλικά θα είναι διαθέσιμη εν ευθέτω χρόνω.

Η Ετήσια Έκθεση για το 2015 βρίσκεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ και δεν είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή.