Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2016, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιανουαρίου 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €74,9 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €358,0 εκ. τον Νοέμβριο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 6,2%, σε σύγκριση με 6,8% τον Νοέμβριο 2016. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2016 έφθασε στα €49,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Δεκέμβριο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €98,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €29,1 εκ. τον Νοέμβριο 2016. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Δεκέμβριο 2016 αυξήθηκε κατά €1,3 δισ. και ανήλθε στα €55,2 δισ., λόγω αναταξινομήσεων, αναπροσαρμογών αξίας, συναλλάγματος ή άλλων αναπροσαρμογών. Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -11,0%, σε σύγκριση με -10,4% τον Νοέμβριο 2016.