Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2016, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Οκτωβρίου 2016.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Σεπτέμβριο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €131,3 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €872,7 εκ. τον Αύγουστο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 5,5%, σε σύγκριση με 6,4% τον Αύγουστο 2016. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Σεπτέμβριο 2016 έφθασε στα €47,7 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €316,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €476,2 εκ. τον Αύγουστο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -11,0%, σε σύγκριση με -10,8% τον Αύγουστο 2016. Το υπόλοιπο των δανείων τον Σεπτέμβριο 2016 έφθασε στα €53,9 δισ.