Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Φεβρουαρίου 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιανουάριο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €148,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €74,9 εκ. τον Δεκέμβριο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 6,0%, σε σύγκριση με 6,2% τον Δεκέμβριο 2016. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιανουάριο 2017 έφθασε στα €49,0 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €86,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €98,0 εκ. τον Δεκέμβριο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -6,6%, σε σύγκριση με -11,0% τον Δεκέμβριο 2016. Το υπόλοιπο των δανείων τον Ιανουάριο 2017 ανήλθε στα €54,9 δισ.