Εκτύπωση

Δημοσιοποίηση στοιχείων για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2016

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα νέα στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2016.

Πατήστε εδώ.