Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Κατά το υπό αναφορά τρίμηνο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε βελτίωση καταγράφοντας πλεόνασμα της τάξης των €331,0 εκατ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €128,5 εκατ., το τρίτο τρίμηνο του 2015. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου κατέγραψε μικρή βελτίωση παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €21.095 εκατ., έναντι €21.489 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €100.100 εκατ., σε σύγκριση με €96.549 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.