Εκτύπωση

Έκθεση για το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων, Απρίλιος 2017

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση για το Χρέος των Νοικοκυριών και των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων για τον Απρίλιο του 2017.

Πατήστε εδώ.  

Η Έκθεση παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του επιπέδου του χρέους και της οικονομικής θέσης των κύριων δανειοληπτών του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου, δηλαδή του εγχώριου τομέα των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.