Εκτύπωση

Κατάργηση των περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγιών του 2013 έως 2016

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2017, και εν όψει της νομικής συγχώνευσης των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, οι Περί της Σύνδεσης Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων με Κεντρικό Φορέα Οδηγίες του 2013 έως 2016 καταργούνται.

Η εν λόγω κατάργηση τέθηκε σε ισχύ από 1 Ιουλίου 2017.