Εκτύπωση

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2017 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 363.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016 είχαν αποσυρθεί 353.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια των €50 και €20 παρουσίασαν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης αντιπροσωπεύοντας το 52,5% και το 35,2% του συνόλου, αντίστοιχα.

Στην Κύπρο, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 461 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Το τραπεζογραμμάτιο των €200 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 31% του συνόλου.

Σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν με προσοχή τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς ελέγχους για διαπίστωση της γνησιότητας τραπεζογραμματίων.