Εκτύπωση

Εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την παραχάραξη τραπεζογραμματίων ευρώ

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 301.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών. Κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είχαν αποσυρθεί 331.000 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων. Τα τραπεζογραμμάτια των €50 και €20 παρουσίασαν τα ψηλότερα ποσοστά παραχάραξης αντιπροσωπεύοντας το 59,3% και το 23,8% του συνόλου, αντίστοιχα.

Στην Κύπρο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία 157 τεμάχια παραχαραγμένων τραπεζογραμματίων ευρώ διαφόρων αξιών παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Το τραπεζογραμμάτιο των €50 παρουσίασε το ψηλότερο ποσοστό παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας το 33,1% του συνόλου.

Σε σύγκριση με τον αριθμό γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία, η ποσότητα των παραχαραγμένων παραμένει πολύ μικρή.

Παρά την πολύ μικρή ποσότητα παραχαραγμένων, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν με προσοχή τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν κατά τις συναλλαγές τους σε μετρητά. Στο διαδικτυακό χώρο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με απλούς ελέγχους για διαπίστωση της γνησιότητας τραπεζογραμματίων.