Εκτύπωση

Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δημοσιεύει σήμερα την απόφαση μακροπροληπτικής πολιτικής της για την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και τον καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρεί το κάθε συστημικά σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το Νόμο που ρυθμίζει τη μακροπροληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων του 2015.

Πατήστε εδώ.