Εκτύπωση

Προσδιορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που ορίστηκαν ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει προσδιορίσει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την RCB Bank Ltd, την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Eurobank Cyprus Ltd και την Αlpha Bank Cyprus Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους. Το εν λόγω μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο πιο κάτω σύνδεσμος περιέχει περαιτέρω πληροφορίες.

Πατήστε εδώ.