Εκτύπωση

Οικονομικό Δελτίο

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσιεύει σήμερα το Οικονομικό Δελτίο Δεκεμβρίου 2017. Πέραν της ανάλυσης των εξελίξεων στην κυπριακή οικονομία και των μακροοικονομικών προβλέψεων, το παρόν δελτίο περιλαμβάνει πλαίσιο για το χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό στην Κύπρο και σχετική δειγματοληπτική έρευνα που διεξάγει η ΚΤΚ.

Πατήστε εδώ.