Εκτύπωση

Διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας “Στατιστικές πληροφορίες: Χρήμα, πιστώσεις και επιτόκια κεντρικής τράπεζας”

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει κυκλοφορήσει σήμερα μία διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση, στην οποία παρουσιάζονται τα κύρια νομισματικά στατιστικά στοιχεία της ευρωζώνης και των χωρών της ευρωζώνης, σε πραγματικό χρόνο, σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η διαδραστική έκδοση εξετάζει το χρήμα και τις πιστώσεις από τη σκοπιά των στατιστικών στοιχείων κεντρικής τράπεζας. Εξηγεί πώς η ΕΚΤ ορίζει το χρήμα για στατιστικούς σκοπούς, ποια είδη τραπεζικής χρηματοδότησης χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και ποια επιτόκια χρησιμοποιεί η ΕΚΤ για να επηρεάσει την ποσότητα και την τιμή του χρήματος και των πιστώσεων στη ζώνη του ευρώ. Παρουσιάζει μια εύκολα κατανοητή σειρά επιλεγμένων στατιστικών στοιχείων που αφορούν αυτά τα θέματα, σε επίπεδο ζώνης ευρώ και με επιμέρους εθνική ανάλυση, και καθιστούν δυνατή τη σύγκριση μεταξύ των χωρών. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρέχονται σύνδεσμοι προς τις σχετικές ενότητες της βάσης δεδομένων Statistical Data Warehouse της ΕΚΤ.

Η διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση παρουσιάζεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.euro-area-statistics.org/digital-publication/statistics-insights-money-credit-and-central-bank-interest-rates/