Εκτύπωση

Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, Οκτώβριος 2017

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα την Έκθεση για το χρέος των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων για τον Οκτώβριο του 2017.

Η Έκθεση παρουσιάζει μια συνοπτική ανάλυση του επιπέδου του χρέους και της οικονομικής θέσης των κύριων δανειοληπτών του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου – δηλαδή τον εγχώριο τομέα των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων.

Πατήστε εδώ.