Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2017.

 

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε κατά περίπου 3% στα €2.784,5 εκ. τον Ιούνιο 2017, σε σύγκριση με €2.704,1 εκ. τον Μάρτιο 2017.

 

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Αυγούστου 2017 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.