Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2018.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 130 τον Ιούνιο 2018 σε 142 τον Σεπτέμβριο 2018, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους έφθασε στα €4.857,8 εκ. τον Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με €4.717,5 εκ. τον Ιούνιο 2018, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 3%.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Νοεμβρίου 2018 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.