Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2018.

Ο αριθμός των επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε από 123 τον Μάρτιο 2018 σε 130 τον Ιούνιο 2018, ενώ το συνολικό ενεργητικό τους έφθασε στα €4.717,5 εκ. τον Ιούνιο 2018, σε σύγκριση με €4.446,1 εκ. τον Μάρτιο 2018, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 6%.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Αυγούστου 2018 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.