Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2017.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών μειώθηκε κατά περίπου 1% στα €2.740,7 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017, σε σύγκριση με €2.774,1 εκ. τον Ιούνιο 2017.

Η έκδοση Στατιστικά Στοιχεία Επενδυτικών Οργανισμών Νοεμβρίου 2017 είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.