Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιουλίου 2018.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €745,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €201,2 εκ. τον Μάιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,9%, σε σύγκριση με 4,6% τον Μάιο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Ιούνιο 2018 έφθασε στα €50,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €305,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €66,8 εκ. τον Μάιο 2018. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2018 μειώθηκε κατά €2,1 δισ. και ανήλθε στα €46,7 δισ., λόγω αναταξινομήσεων, αναπροσαρμογών αξίας, συναλλάγματος ή άλλων αναπροσαρμογών. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,1%, σε σύγκριση με -1,8% τον Μάιο 2018.

Πατήστε εδώ.