Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Σεπτεμβρίου 2017.

 

Οι συνολικές καταθέσεις τον Αύγουστο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €427,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €513,4 εκ. τον Ιούλιο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,7%, σε σύγκριση με 4,7% τον Ιούλιο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Αύγουστο 2017 έφθασε στα €49,1 δισ.

 

Τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €107,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €358,7 εκ. τον Ιούλιο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,1%, σε σύγκριση με -1,1% τον Ιούλιο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Αύγουστο 2017 ανήλθε στα €52,9 δισ.