Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Νοεμβρίου 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €335,1 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €164,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,4%, σε σύγκριση με 3,6% τον Σεπτέμβριο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Οκτώβριο 2017 έφθασε στα €49,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €110,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €134,6 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,7%, σε σύγκριση με -1,8% τον Σεπτέμβριο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Οκτώβριο 2017 ανήλθε στα €52,5 δισ.