Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Νοέμβριο 2017, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Δεκεμβρίου 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €96,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €335,1 εκ. τον Οκτώβριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 2,4%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο 2017. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Νοέμβριο 2017 έφθασε στα €49,2 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο 2017 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €32,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €110,0 εκ. τον Οκτώβριο 2017. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,6%, σε σύγκριση με -1,7% τον Οκτώβριο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Νοέμβριο 2017 ανήλθε στα €52,1 δισ.