Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το πρώτο τρίμηνο του 2017 (2017Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2017Τ1, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €721,1 εκατ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €73,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2017Τ1 κατέγραψε μικρή χειροτέρευση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €23.056,5 εκατ., έναντι €22.452,7 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €108.322,0 εκατ. το 2017Τ1, σε σύγκριση με €106.912,0 εκατ. το 2016Τ1.