Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τα στοιχεία για τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (2017Τ2), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για την περίοδο 2015 – 2016 και 2017Τ1.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2017Τ2, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €7,4 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €472,2 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2017Τ2 κατέγραψε μικρή βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €23.557,4 εκατ., έναντι €23.890,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €108.844,4 εκατ. το 2017Τ2, σε σύγκριση με €108.609,6 εκατ. το 2017Τ1.